skillsvoordetoekomst.nl
Nachtelligent
Het Vlaamse magazine Metro plaatste een artikel over samenhang tussen slaapbegin/einde en intelligentie. Later naar bed gaan is gunstiger voor reflectie, verwerking van de opgedane kennis en ervari…