skillsvoordetoekomst.nl
Naar een creatieve economie
Op de website van Topsectoren licht Marieke Rietbergen de stand van zaken toe ten aanzien van de ambitie – Nederland in 2020 de meest creatieve economie van Europa. Zijn de voorbereidende opl…