skillsvoordetoekomst.nl
Meer effect bij formatief toetsen
Formatief toetsen krijgt steeds meer aandacht, maar in de praktijk schort het nog vaak aan effect. Wat schort er dan? Het concrete docentengedrag in de onderwijscontext! Judith Gulikers, Educatie e…