skillsvoordetoekomst.nl
Look at me: app voor autististen
Autisme uit zich onder andere in het onvermogen emoties te herkennen bij de ander. Veel van onze autistische jongeren hebben hierdoor een communicatieprobleem en dat is fnuikend voor een carrière e…