skillsvoordetoekomst.nl
Leven in een pluriforme wereld
U denkt na over hoe het verder moet gaan met al die nieuwkomers in Nederland: zullen ze zich aanpassen, moet wij toleranter zijn, dragen ze wel ooit bij aan onze welvaart? Dat soort vragen zijn nie…