skillsvoordetoekomst.nl
KNAW: ’Vaardigheden voor de toekomst’
LRN21 was aanwezig op 17 maart jl. in een volle zaal van het Trippenhuis te Amsterdam, de zetel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het symposium ’Vaardigheden voor de toekom…