skillsvoordetoekomst.nl
Kies een (opleiding voor een) beroep waar robots niet geschikt voor zijn
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft een advies uitgebracht over de toekomstige werkgelegenheid. Het relativeert veel van de commotie die vorig jaar ontstond. Het gaat langzamer…