skillsvoordetoekomst.nl
Inleiding op thema’s
I. Noodzaak tot 21ste eeuws leren De thema’s van LRN21 zijn de “21st Century Skills”, ook wel de competenties van 21e eeuws leren genoemd. In deze inleiding leest u waarom deze belangri…