skillsvoordetoekomst.nl
Huh? Hosselen? Talentvol scharrelen en snabbelen
De wereld van werk is aan het veranderen, ondanks een conjuncturele opleving hier en daar slinkt het aantal vaste banen sterk. In 2015 maakte flexbanen 25% uit van het werknemersbestand en volgens …