skillsvoordetoekomst.nl
Hoe pas je Design Thinking toe?
“Innovatiesucces wordt voor 75% bepaald door sociale innovatie. Sociaal kan betrekking hebben op de uitkomst, het proces of de innovatie zelf. Sociale innovatie in het onderwijs sluit aan bij…