skillsvoordetoekomst.nl
Google gaat gratis cursussen verzorgen
Dutch Cowboys meldt dat Google komend half jaar bij een veertiental onderwijsinstellingen (MBO, HO en WO) gratis cursussen gaat verzorgen. De informatievaardigheidstrainingen gaan met name over onl…