skillsvoordetoekomst.nl
Glazen bol onder de pet?
Wat we leren is voor morgen, voor de toekomst. Maar die toekomst lijkt steeds vager te worden en sneller te naderen. Is er wel een perspectief waar je je op kunt richten? Er zijn zoveel actoren met…