skillsvoordetoekomst.nl
Expanding Evidence Approaches for Learning in a Digital World
Onlangs heeft in de VS het Department of Education, Office of Educational Technology een publicatie uitgebracht hoe de datamassa leren en onderwijs meer effectief en efficiënt moet maken. Hoe ver …