skillsvoordetoekomst.nl
Elke lerende een boot!
Als je niet meteen een directe link met leren kunt leggen grijp je naar dichterlijke metaforen: De site Marine Traffic toont bootjes van de lerenden die sociaal hun kennisvracht uitwisselen met and…