skillsvoordetoekomst.nl
DigComp 2.0
Digitale vaardigheden zijn in de 21ste eeuw essentieel om te participeren, maar de ontwikkeling van technologie gaat dermate vlug dat er om de paar jaar een update van benodigde competenties wensel…