skillsvoordetoekomst.nl
De wereld wil leren!
Blogger Pierre Gorissen attendeert op de aanstaande Open Education Week, 9-13 maart 2015. Surfnet organiseert een aantal (online) lunchlezingen. Te volgen via een livestream en meepraten via Tweet …