skillsvoordetoekomst.nl
De maak-industrie, hebben we nog even?
Tijdens de LRN21-bijeenkomst van 18 juni jl. stond de 3D-printer centraal als icoon van de nieuwe industriële revolutie. Bij Kennislink leest u aanvullende beschouwingen over kansen en bedreiginge…