skillsvoordetoekomst.nl
Creatief en adaptief
Dit is de derde competentie van 21e eeuws leren. Flexibele en creatief inspelen op veranderende situaties (situationele adaptie). Door verdergaande automatisering en uitbesteding van werk naar lage…