skillsvoordetoekomst.nl
Co-creatie met de robot
Op NPO-wetenschap beschouwt Bennie Mols de WRR-verkenning ‘De robot de baas’. Het rapport nuanceert de angst voor het grote verlies aan banen voor mensen: Ja er gaan banen verdwijnen, er komen wat …