skillsvoordetoekomst.nl
Canon van de Economie
De hoogleraren Luc Soete en Bas ter Weel van de Universiteit Maastricht hebben in Economisch Statistische Berichten deel 19 van de Canon van de Economie gevuld met een genuanceerd verhaal over Tech…