skillsvoordetoekomst.nl
Bijeenkomst 5 maart 2013
Homo laboris cogitus digitalis mobilis sociologicus | 5 maart 2013 (belabberd Latijn, voldoende voor de 21e eeuw?) LRN21, het netwerk waarin onderwijs & bedrijfsleven samenwerken aan de 21st Ce…