skillsvoordetoekomst.nl
Beta en techniek in onderwijs
Om het dreigend tekort aan beta/techniek medewerkers in de nabije toekomst worden in Europa allerlei initiatieven genomen. In ons land zijn het Techniekpact en Jet-net bekend. Maar is het niet een …