skillsvoordetoekomst.nl
Ben je boos op mij?
Emotionele intelligentie, dat was toch een van de zaken die de mens verhief boven kunstmatige intelligentie en robots? Het herkennen van emotionele expressie en dan op de juiste manier daarop reage…