skillsvoordetoekomst.nl
Activiteiten
LRN21 biedt de volgende activiteiten aan: Themabijeenkomsten in het Innovatiehuis, te ‘s-Hertogenbosch Actuele informatie- en kennisuitwisseling via blog en t.z.t. andere media.