skillsvoordetoekomst.nl
Aanbevelingen voor ’De kennissamenleving in internationaal perspectief’
De Adviesraad voor het Wetenschap- en Technologiebeleid (AWT) heeft een nieuwe publicatie gebaard. Even de samenvatting: ’Niet Angelsaksisch, niet Rijnlands maar Going Dutch!’ Gaat dit lukken als l…