skillsvoordetoekomst.nl
21ste eeuwse vaardigheden in de Canon beroepsonderwijs
Ecbo tipt ons op de uitbreiding van de Canon Beroepsonderwijs met 21ste eeuwse vaardigheden in het mbo. De maatschappij en de aard van arbeid veranderen snel en daardoor moet ingespeeld worden op d…