sketchlandyard.com
เคาะสนิมจานสี
หลังจากได้ติดตามผลงานเพื่อนๆ พี่ๆน้องๆหลากหลายคน ผมก็เกิดกิเลสอยากลองเล่นสีน้ำขึ้นมาบ้างเพราะข้อเสียของการสเก็ตช์ด้วยดินสอหรือปากกาแบบละเอียดๆ อย่างวาดแมวนั้นค่อนข้างกินเวลาและใช้สายตา รวมถึงสร้างความล้าแก่ข้อมือข้อนิ้วเป็นอันมาก ในช่วงที่งานหนักๆ เมื่อหาเวลาพักนอกจากจะหย่อนใจแล้วก็น่าจะเพิ่มงานอดิเรกที่ร่างกายไม่ต้องรับภาระมากเพิ่มอีกซักอย่าง จึงกลับมาเคาะสนิมลองจานสีเดิมๆ สีฝุ่นกล่องเก่าๆ ซึ่งห่างหายกันไปนมนานนับ 20 ปี หวังว่าจะสามารถหาเวลาวาดได้สะดวกขึ้นครับ :) แกะ-แบะๆ กระต่ายแทะหัว-กระต่ายหมกตัว ข้าวห่อไข่แกงกระหรี่ไก่ทอด สลัดปูนิ่มซอสบัลซามิก Thankscup ร้านชานมไข่มุกที่โรบินสันกาญจนบุรี อุปกรณ์ : กระดาษยี่ห้ออะไรไม่ทราบซื้อดองไว้นานแล้วจากที่ B2S ความหนา 150 g (จึงขึ้นขุยไวมาก) สีฝุ่นยี่ห้อโนเนมเก่าเก็บป้ายเลือนไปแล้วราคาน่าจะไม่ถึง 100 บาทครับ