sketchlandyard.com
ครั้งหนึ่งฉันไปเจแปน
สเก็ตช์ภาพประเทศณี่ปุ่นจากคุณสุขสันต์ ภูชมศรี ลายเส้นสวยงาม สเก็ตช์ได้รวดเร็วแต่เก็บโครงสร้างสำคัญของสิ่งก่อสร้างไว้ได้อย่างน่าสนใจ เห็นแล้วอยากไปญี่ปุ่นบ้างเลยครับ@hackhq วาดแบบรีบรีบ ระหว่าการดูงานที่เจแปนครับ