sketchlandyard.com
Sketch from London
ห่างหายไปนาน ช่วงนี้มาเรียนต่อที่อังกฤษ ว่างๆ เครียดๆ ก็วาดรูปสเก็ตรูปเรื่อยเปื่อยครับ เลยส่งมาให้คนในเพจได้ชมกัน ภาพของต้นไม้ในสุสานในลอนดอน ต้นไม้หน้าตึกร้านอาหารแห่งหนึ่งในลอนดอน วิวเมื่อมองมานอกหน้าต่างของห้องพัก วิวเมื่อมองออกไปจากร้านกาแฟเนโรที่รัซเซลสแคว (Russell Square)