sketchlandyard.com
ระหว่างรอ
"พัก ของว่าง" ช่วงพักอบรม ตาสว่างเมื่อจับ Lamy และระบายสีน้ำ "นั่งรอก่อนเข้าทำงาน..ตอนเช้า" นั่งรอเวลาขึ้นตึกเห็นมุมน่าจะเขียนได้ ก่อนทำงาน