sketchlandyard.com
ปราสาทเขมร
ร่องรอยของกาลเวลาทำให้ปราสาทหินมีเสน่ห์ขึ้นจับใจ รากไม้ที่พันเลื่อยไปตามหิน ก้อนหินทรายที่ตกลงมา หรือปราสาทที่ปรักหักพังไปตามกาลเวลา ในภาพทั้งหมดเป็นภาพของปราสาทตาพรหม เป็นปราสาทหินที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อปี พ.ศ.1729 เท่ากับว่ามันได้ผ่านการเวลามาราว 800 ปีมาแล้ว ปัจจุบันภาพทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ที่ผม เพราะผมตั้งใจวาดให้กับเพื่อนชาวต่างชาติและชาวไทยที่พบพานกันที่กัมพูชา เทคนิคที่วาดมีทั้งลงเส้นปากกา, ลงสีบางจุด, และใช้ดินสอ มีภาพอยู่ชุดหนึ่งอยากให้เห็นถึงขั้นตอนการวาดคร่าวๆ ปกติเวลาผมวาดจะไม่ได้ร่างเส้นดินสอ แต่จะลงเส้นและเก็บรายละเอียดไปเลย วาดจากขวาไปซ้าย ไม่ใช่เพราะผมเป็นคนถนัดซ้ายนะครับ แต่วาดตามอำเภอใจ ภาพชุดนี้ส่งมาให้แอดมินของ sketchland yard กลางดึก ด้วยเป็นเพราะกำลังคิดถึงใครบางคนอยู่