sketchlandyard.com
ดีกว่าอยู่เปล่าๆ
เป็นภาพ studio ที่ต่อเติมใหม่ที่ปกติตั้งใจไว้เขียนภาพใหญ่ๆ หรือสีน้ำมัน แต่ตอนนี้หมดอารมณ์ (หมดไปนานแล้ว) เรื่องสีน้ำมัน ได้แต่ขีดๆเขียนๆเล็กๆน้อยๆใกล้บ้าน ก็เลยส่งมา share กันสนุกๆ อีกรูปเป็นภาพที่ปากช่องที่ไหนจำไม่ได้ ชื่อเป็นอิตาลีๆ กับ set เดินทาง set เดิม อุปกรณ์: ไม่ได้ใช้ Moleskine เพราะไม่รู้ซื้อที่ไหน แต่เอากระดาษ สีน้ำ 200 gsm มาใช้กับ pan watercolor (ใน set เดินทาง)