sketchlandyard.com
ตึกในรั้ว ม.ราชมงคลขอนแก่น
ภาพที่วาดตั้งใจจะเอามาทำปกสมุดเพื่อให้เพื่อนที่ทำงานในวันปีใหม่ค่ะ เพราะครบรอบ 1 ปีที่ได้มาทำงานที่นี่ ช่วงนั้นเวลาไปคุมสอบที่ตึกไหนก็จะนั่งวาดภาพตึกที่ได้ไปคุมสอบค่ะ ภาพแรก ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร แต่เพื่อนที่ทำงานบอกว่าเป็นถังเก็บน้ำ สมัยที่ยังเป็นสถาบันเทคโนไทยเยอรมัน (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยแล้ว ) ภาพที่2 เป็นห้องเรียน สำหรับเรียนปฏิบัติ เรียกว่า Shop ภาพที่3 เป็นตึกสาขาบริหารธุรกิจ ภาพที่4 เป็นตึกที่นั่งทำงานทุกวันค่ะ อุปกรณ์ : ก็ดินสอทั่วไป ใช้หลายแบบ ทั้งดินสอไม้ ดินสอกด (PILOT The shaker) ดินสอปลายตัดของ Tempo หรือดินสอไหนอยู่ใก้ลมือก็จับมาวาดหมดค่ะ กระดาษใช้เป็นสมุดสเก็ตของ fabriano ปกขาว สมุดเหลือมาตั้งแต่สมัยเรียน 555 ถ้าได้วาดตึกไหนอีกจะส่งมาอีกนะคะ