sketchlandyard.com
นครวัด นครธม รากไม้พันเลื้อยโบราณสถาน
ตอนไปเที่ยวนครวัด นครธม ผมชอบบรรยากาศ ความขลัง ของปราสาทหินเหล่านี้มากๆ มีเวลาจึงวาดรูปลายเส้นเก็บเอาไว้ วาดเอาจากรูปถ่าย ดัดแปลงบ้าง ใส่รากต้นไม้พันเลื้อยโบราณสถาน แล้วก็ถมดำให้ดูแน่นๆ