skaltamigfan.se
Boka föreläsning — Skål, ta mig fan!
Karriäristen som drack för mycket Finns det personal med alkoholproblem? Någon som blev full på företagsfesten? Luktar det sprit ibland på morgonen? Tänk att misstänka att en arbetskamrat har missbruksproblem. Hur ska chefer och kollegor bemöta detta? Kommer det att gå ut över arbetet? Frågorna väcker osäkerhet. Jag har egen erfarenhet från alkoholproblem. Jag är karriäristen som drack för mycket.