siyervakfi.org
Uluslararası Siyer Eğitim ve Araştırma Enstitüsü
Siyer Vakfı siyer alanında yapılan hizmetleri bir basamak daha yukarıya taşımak, ilmî ve fikrî bağlamına daha bir derinlik kazandırarak, meseleye uluslararası bir perspektif/boyut kazandırmak adına…