siyervakfi.org
Muhteşem Ahlak Dersleri
“Şüphesiz Sen, muhteşem bir ahlâk üzeresin.” (Kalem Sûresi, 68/4) “O’nun (sas) ahlâkı Kur’an’dı.” (Müslim, Kitâbu Salâti’l-Müsâfirîn, 139; Nesâi, Kıyâmu’l-Leyl, 2) Ahlakı Kur’an olan Kutlu Nebi’nin…