siyervakfi.org
İmam Ahmed b. Hanbel Kampı Başladı
Muhammed Emin Yıldırım Hocamız; Büyüklerin Ayak İzleri projesi kapsamında gerçekleştirilen “İmam Ahmed b. Hanbel” Kampı çerçevesinde Çağın Mus’abları ve Esmaları talebe kardeşlerimizle bir araya ge…