siyervakfi.org
Fıkıh ve Hadis Merkezi Medine | Şerafeddin Kalay
“Fakih Sahâbîler” programlarında bu hafta Şerafeddin Kalay, “Fıkıh ve Hadis Merkezi Medine” konusunu işledi.