siyervakfi.org
Fıkıh İlmi Merkezi Olarak Kûfe | Şerafeddin Kalay
“Fakih Sahâbîler” programlarında bu hafta Şerafeddin Kalay, “Fıkıh İlmi Merkezi Olarak Kûfe” konusunu işledi.