siyervakfi.org
Çağın Mus’abları Lisans Programı Ön Kayıtları Başladı
Siyer Vakfımızın üniversite talebelerine yönelik düzenlediği “Çağın Mus’abları Lisans Programı” ön kayıtları başladı. Program İlahiyat, İslami İlimler Fakülteleri ve diğer fakülteler olmak üzere ik…