siyervakfi.org
Abdullah b. Mes’ûd (ra) ve Sonraki Asırlara Tesiri (1) | Şerafeddin Kalay
“Fakih Sahâbîler” programlarında bu hafta Şerafeddin Kalay, “Abdullah b. Mes’ûd (ra) ve Sonraki Asırlara Tesiri” konusunu işledi.