siostramalgorzata.chlebzycia.org
kilka z wersji miłosierdzia
„Jezus zaś płacze nad każdym z nas, kiedy przeżywamy chrześcijaństwo formalnie, a nie realnie”. „Także dziś Bóg płacze w obliczu tragedii i wojen prowadzonych, by oddawać cześć “bożkowi pieni…