sindromedown.cat
La Seguretat Social flexibilitza la jubilació anticipada pels treballadors amb una discapacitat del 45%
L’INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) ha dictat en data 16/9/19 uns criteris que flexibilitzen la forma d’assolir el grau mínim de discapacitat del 45% per tal de poder accedir a la jubilació anticipada. La novetat rau en la forma de determinar el grau del 45% de discapacitat