silveremulsion.com
Flying Guillotine 2 (1978)
Flying Guillotine 2 [清宮大刺殺] (1978) AKA Flying Guillotine Part II, Palace Carnage Starring Ti Lung, Shih Szu, Ku Feng, Lo Lieh, Wai Wang, Shih Chung-Tien, Nancy Yen Nan-See, Lau Luk-Wah, Wong Chung, Fan Mei-Sheng, Cheng Kang-Yeh, Ku Kuan-Chung, Chan Sze-Kai, Ching Miao, Ku Wen-Chung, Yang Chi-Chi