silveremulsion.com
The Dragon Missile (1976)
The Dragon Missile [飛龍斬] (1976) Starring Lo Lieh, Lau Wing, Nancy Yen Nan-See, Ku Feng, Terry Lau Wai-Yue, Fan Mei-Sheng, Kong Yeung, Norman Chu Siu-Keung, Ko Hung, Wang Han-Chen, Ou-Yang Sha-Fei, Yeung Chi-Hing, Hao Li-Jen, Lai Man Directed by Ho Meng-Hua Expectations: Kinda high.