silveremulsion.com
Five Tough Guys (1974)
Five Tough Guys [五大漢] (1974) AKA Kung Fu Hellcats Starring Chen Kuan-Tai, Wai Wang, Shut Chung-Tin, Fan Mei-Sheng, Wong Chung, Ku Feng, Lily Ho Li-Li, Ling Yun, Omae Hitoshi, Tung Lam, Cheng Miu, Wong Ching, Yeung Chi-Hing, Kong Yeung, Yeung Chak-Lam, Cheng Kang-Yeh Directed by Pao Hsueh-Li