silveremulsion.com
Heroes of Sung (1973)
Heroes of Sung [龍虎會風雲] (1973) Starring Shih Szu, Lo Lieh, Chang Pei-Shan, Fang Mian, Tong Tin-Hei, Richard Chan Chun, Lee Ga-Sai, Yue Fung, Chan Shen, Lee Wan-Chung, Cheng Yin, Erh Chun, Cheung Ban, Cheung Hei, Hao Li-Jen Directed by Shen Chiang Expectations: Moderate. Shen Chiang has been