silveremulsion.com
Na Cha and the Seven Devils (1973)
Na Cha and the Seven Devils [梅山收七怪] (1973) Starring Ching Li, Tina Chin Fei, An Ping, Wai Wang, Chen Hung-Lieh, Yu Lung, Got Heung-Ting, Yeung Oi-Wa, Chang Feng, Yueh Yang, Got Siu-Bo, Ho Fan, Lam Lam, Ngai Chi-Wong, Aai Dung-Gwa, O Yau-Man, Law Bun Directed by Tetsuya Yamanouchi Expectatio