silveremulsion.com
The Imperial Swordsman (1972)
The Imperial Swordsman [大內高手] (1972) Starring Shu Pei-Pei, Chuen Yuen, Yue Wai, Cheng Miu, Tung Li, Lee Wan-Chung, Tang Ti, Wong Chung-Shun, Liu Wai, Lee Pang-Fei, Chan Shen, Kam Kong, Woo Wai, Siu Wa, Ma Ying, Tong Tin-Hei Directed by Lin Fu-Ti Expectations: High. The Imperial S